Ochrana údajov

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Týmto zákonom sa pri používaní Vašich údajov riadime. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Samozrejme môžete si ich zmeniť či upraviť po prihlásení sa do nášho internetového obchodu. V prípade, že by ste chceli vymazať Vaše údaje z našej databázy, vyhovieme Vám na základe Vašej písomnej žiadosti prostredníctvom e-mailu.

Pred nakupovaním je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno, priezvisko a presnú adresu, ktorá má byť uvedená na faktúre
  • Vašu e-mailovú adresu, ktorá slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami
  • voliteľné ďalšie adresy, ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná
  • telefónne číslo pre rýchlejší kontakt s Vami
  • ak nakupujete ako firma, naviac: obchodný názov, IČO, IČ pre DPH, bankové spojenie pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie
  • pri osobnom odbere je potrebné overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Na overenie je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú tiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (napr. doručovateľské služby – adresa a telefónne číslo). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vaše konkrétnej objednávky.

Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu, resp. využívaniu v poštovom styku.

Zaslaním objednávky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely zásielkového obchodu a s obchodnými podmienkami spoločnosti Quiltex a.s.

ODOBERAJTE NOVINKY:
Dostávajte na mail informácie o všetkých akciách a novinkách