Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového predaja bytového textilu značky SCANquilt® je spoločnosť Quiltex a.s, Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36386448, IČ pre DPH: SK 2020126669.

Zaregistrovanie zákazníka

Zaregistrovanie zákazníka nie je povinné, ale registráciou získava:

  • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
  • prehľad všetkých doteraz kúpených výrobkov

Ochrana osobných údajov

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov a pri ich získavaní a spracovávaní dodržiavame nasledovné právne predpisy: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní internetového obchodu scanquilt.sk, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné a kedykoľvek máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Pre viac informácií si prečítajte naše kompletné podmienky spracovania osobných údajov.

Informácie o novinkách a akciách

Na stránke sa môžete prihlásiť k odoberaniu informačných emailov, ktoré Vás upozornia na novinky v katalógu a prebiehajúce akcie. Do políčka "Newsletter" zadajte Vašu emailovú adresu a potvrďte kliknutím na šípku vpravo.

Tovar a ceny

V internetovom obchode predávame len vybraný a skúsenosťami overený sortiment bytového textilu, kompletný sortiment si môžete zakúpiť v našich kamenných predajniach. Všetky ceny tovaru sú uvádzané vrátane DPH (20 %) bez poštovného.

Záručné podmienky a kvalita výrobkov

Quiltex a.s. Vám zasiela overený tovar. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. (Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava.) Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku chyba na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí, alebo zníženie ceny alebo výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Čas, od kedy začína plynúť záručná doba, je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivo uschovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe (faktúru). Quiltex a.s. nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Adresa pre zaslanie reklamácie

Ak by ste chceli tovar reklamovať, pošlite ho na adresu: Quiltex a.s., Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava spolu s faktúrou a popisom chyby.

Právo na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Ak by Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 14 dní od prevzatia zásielky môžete poslať späť na našu centrálu alebo ho osobne odovzdať na našich prevádzkach. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom doručeným spolu s tovarom na adresu:

Quiltex a.s., Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava

Kontakt: Alexander Kacso akacso@quiltex.sk, eshop@quiltex.sk

tel.: 02/55 42 36 05

Tovar odporúčame zaslať poštou ako doporučenú zásielku (náklady na vrátenie tovaru znáša v tomto prípade spotrebiteľ) na uvedenú adresu spolu s podpísaným formulárom na písomné odstúpenie od zmluvy a kópiou faktúry.
V prípade, že sa rozhodnete odovzdať tovar na niektorej znašich prevádzok, rovnako je potrebné pripojiť k nemu vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy a doklad o zakúpení tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť z našej stránky alebo ho vyplníte priamo na mieste.

Vzor formulára si môžete stiahnuť TU. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť aj ONLINE FORMULÁR.

Odporúčame uviesť tovar pred vrátením do stavu čo najviac zodpovedajúceho tomu, v akom ste tovar prevzali pri zakúpení, teda nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale.
Predajca si (v rámci zmluvy o predaji na diaľku) môže pri vrátení sumy za zakúpený tovar žiadať preplatiť náklady potrebné na uvedenie výrobku do “pôvodného” stavu.
Pokiaľ by u vráteného tovaru napríklad chýbal obal, predajca má právo požadovať finančnú náhradu nákladov spojených so získaním nového obalu.
Rovnako ak je tovar poškodený či nesie známky opotrebovania (napríklad aj prania a pod. – pred odstúpením od zmluvy výrobky neodporúčame prať), má predajca právo si z čiastky, ktorá má byť vrátená, žiadať preplatiť sumu, ktorá bude zodpovedať opotrebeniu či poškodeniu daného výrobku.

Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovar vyrobený na zákazku.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Dbajte na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale.

Ak dodržíte všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok Vám vrátime prevodom na Váš účet.

Alternatívne riešenie sporov

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu on-line šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@quiltex.sk.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

ODOBERAJTE NOVINKY:
Dostávajte na e-mail informácie o novinkách a zľavách (maximálne 1 x mesačne).
Prečítajte si naše podmienky spracovania osobných údajov.
Porovnať položky 0 Zrušiť